CADANGAN PEMBINAAN SEMULA DAN MENAIKTARAF SEKOLAH DAIF MENGGUNAKAN KAEDAH IBS DI SEMENANJUNG MALAYSIA (FASA 1) TAHUN 2018 BAGI NEGERI SEMBILAN : PAKEJ 1 (SEREMBAN / JELEBU)

ClientAwesome Company
LocationMountain View CA
Year Completed27 June 2017
Surface Area450,000 m2
Value$250.000
ArchitectNicolas Pett
jelebu_ibs